Waarom hebben we Dinst opgericht

Het Nederlandse “zorggat”

Vroeger ging je naar het bejaardenhuis als je ouder werd. Inmiddels is bijna de helft (800 van de 2.000) van de verzorgingshuizen gesloten. De traditionele thuiszorg en verpleeghuizen zijn er alleen nog voor mensen die ziek zijn.

Tegenwoordig leven we in een participatiemaatschappij. De overheid verwacht dat we het ‘ouder worden’ samen oplossen. Het is de bedoeling dat zonen, dochters, partners, buren, vrienden en vrijwilligers ouderen thuis ondersteunen of verzorgen. Mantelzorg heet dat officieel.

Tot 2040 verdubbelt het aantal 80 plussers. En enkele decennia geleden waren er tien werkenden op elke gepensioneerde. Dat zijn er nu nog maar twee.

Zorggat in Nederland

Inmiddels zijn er meer dan 4 miljoen mantelzorgers in Nederland die met regelmaat iemand ondersteunen of verzorgen. Mantelzorg bieden is vanzelfsprekend maar ook niet altijd makkelijk te combineren met werk en het gezin. Dat maakt het zwaar. 16% van de mantelzorgers is (bijna) overspannen en bij Alzheimer is dat percentage 80%.

De problematiek is dus dat we in een sterk vergrijzend land wonen, steeds langer thuis blijven wonen, de overheid minder taken op zich neemt en de mantelzorgers nu al overbelast zijn.

Je zou dat een ‘zorggat’ zonder goede oplossing kunnen noemen. Waarvan we nog niet weten wat de consequenties zijn. Eenzaamheid zou één van de gevolgen zijn. Maar hoe zit dat met de toenemende zorgkosten van overspannen mantelzorgers en mensen die te laat hulp inschakelen. Hoe zorgen we ervoor dat dezelfde gezelligheid en ondersteuning uit het bejaardenhuis van vroeger naar de mensen thuis komt?

Precies daarom hebben we Dinst opgericht. Wij bieden een oplossing voor het zorggat dat ontstaat bij mensen die zelfstandig thuis wonen.

Mantelzorg heeft ondersteuning nodig

Vrijwel iedereen vindt het vanzelfsprekend om voor hun ouders of partner te zorgen en alle hulp te bieden die nodig is. Maar ondertussen moeten zij ook allerlei andere ballen de lucht in houden, een eigen baan, sociaal leven, je gezin en je eigen gezondheid.

Zorggat in Nederland

Daarnaast betekent voor iemand zorgen veel regelwerk, reistijd en logistiek. Elke dag is er wel iets dat opgelost moet worden. Het is emotioneel en lichamelijk zwaar, onduidelijk waar je terecht kan met vragen en dilemma's. Wat wordt er nu wel en niet vergoed en waar en hoe vraag je een indicatie aan?

Je moet je weg weten te vinden in allerlei nieuwe werelden. Zo blijft er weinig tijd over voor leuke dingen en om van elkaar genieten. Mensen willen wel thuis blijven wonen, maar de kinderen van, partners en buren kunnen niet alles opvangen waar de overheid niet meer bij kan helpen

Het is logisch, het is oke dat je hulp zoekt. Helemaal als je bedenkt dat de zorg en hulp gewoon door moet gaan tijdens vakanties of een griepje. Bij de zorg voor jonge kinderen regelen we immers ook gewoon vaste ondersteuning. Waarom zou dat bij de ondersteuning voor ouderen zoveel moeilijker moeten zijn?

De traditionele oplossingen voldoen niet meer

Maar waar ga je naartoe als je hulp zoekt? De traditionele thuiszorgorganisaties zijn er alleen voor mensen met een zorgindicatie. De grote thuiszorgorganisaties worden vaak onpersoonlijk en bureaucratisch gevonden.

Ouder worden is een geluk, geen ziekte. Je wil zoveel mogelijk zelf blijven doen en zelf bepalen aan wie en hoe je welk werk uit handen gaat geven. Natuurlijk wil je actief blijven en de deur uit kunnen, lekker en gezond blijven eten, er verzorgd uitzien en leven in een fris huis.

Lokale kleinere particuliere thuiszorgorganisaties zijn vaak duur. Of ze werken met studenten waarbij het vaak lastig is ze lang betrokken te houden en tijd te laten investeren in de juiste trainingen zoals omgaan met dementie of andere ziektebeelden. De meesten doen dit werk immers parttime en tijdelijk naast hun studie.

Er zijn diverse prikbord achtige websites met aanbod van zelfstandige aanbieders voor allerlei diensten. Maar wie zit er achter die websites en zijn de dienstverleners te vertrouwen? Deze websites bieden geen persoonlijke ondersteuning, bijvoorbeeld met het aanvragen van een PGB, of continuïteit als een dienstverlener op vakantie is of niet op komt dagen.

De traditionele oplossingen voldoen niet meer