Actueel

Mantelzorgondersteuning volgens nieuwe regeerakkoord

Mantelzorg behapbaarder, overzichtelijker en betaalbaarder met meer eigen regie en ruimte voor jezelf

Olga zorgt fulltime voor haar man Fred. Fred heeft COPD en kampt sinds kort ook met symptomen van dementie. Olga wil graag iedere vrijdagmiddag wat tijd voor zichzelf. Dan gaat ze naar de tennisclub. Ze kan Fred echter niet zo lang alleen laten en dus ging ze op zoek naar een begeleider. "Het is al een baan op zich om uit te zoeken wat de mogelijkheden zijn rondom mantelzorgondersteuning." Olga is hierin niet de enige mantelzorger die niet weet waar ze moet zijn. Gelukkig is de overheid zich hier nu ook van bewust. Want met het nieuwe regeerakkoord komt er meer aandacht, ruimte en budget voor mantelzorg en ouderenzorg. In dit artikel een overzicht van de plannen voor ouderenzorg en mantelzorgondersteuning en wat dit voor jou betekent.

Meer aandacht voor mantelzorgers
De groep ouderen die langer thuis blijven wonen, neemt de komende jaren behoorlijk toe. Van 270.000 naar 350.000 naar schatting. Doordat mensen steeds langer zelfstandig thuis blijven wonen, is er meer ondersteuning nodig. Iets waar de overheid nog te weinig in faciliteert. Het nieuwe kabinet gaat meer aandacht en ruimte besteden aan het thema mantelzorg. Mantelzorgers zijn familieleden, vrienden of buren die voor een dierbare zorgen. "Mensen moeten kunnen vertrouwen op goede zorg thuis en steun voor hun mantelzorgers. Mantelzorgers zijn van onschatbare waarde. Voor velen wordt de druk steeds hoger. We maken afspraken met gemeenten over ondersteuning van mantelzorgers, zoals respijtzorg en dagopvang, goede communicatie over het aanbod en de gebruikelijke hulp." Op een rij betekent dit voor jou:

 • verbetering in communicatie over de mogelijkheden mantelzorgondersteuning vanuit de gemeenten
 • meer mogelijkheden in respijtzorg en dagbesteding om mantelzorgers te ontlasten
 • meer aandacht voor innovatieve middelen (e-health) om thuis wonen comfortabel te maken
 • de premie van de zorgverzekering zal stijgen, maar het eigen risico van 385 euro blijft deze kabinetsperiode gehandhaafd
 • helaas komt er ondanks verschillende oproepen meer druk op de wijkverpleging. Het kabinet wil bezuinigen op curatieve zorg waaronder de ziekenhuiscapaciteit met als consequentie weer meer druk op de zorg thuis. En dat terwijl juist die zorg alleen maar complexer wordt. Laten we hopen dat de wijkverpleging wordt ontzien in deze bezuinigingen zodat er ook thuis met aandacht kwalitatief goede zorg geleverd kan worden waar nodig
 • er komt per 2019 een vast abonnementstarief van 17,50 per vier weken voor huishoudens die gebruik maken van Wmo voorzieningen zoals huishoudelijke hulp, dagbesteding of een maaltijdservice. Het maakt dan niet uit hoeveel ondersteuning je nodig hebt. Je hoeft dan dus niet meer per ondersteuningsvorm een eigen bijdrage te betalen. Hiermee is de regeling duidelijker en stapelen de kosten zich minder snel op. Voor veel clienten betekent dit minder regelwerk, minder administratie en lagere eigen bijdrage
 • er wordt nog beter gemonitord door gemeenten via indicatiestellingen en keukentafelgesprekken
 • gemeenten mogen nog steeds maatwerk leveren en lagere eigen bijdragen hanteren, bijvoorbeeld bij mantelzorg
 • de eigen bijdragen Wlz-zorg en beschermd wonen vanuit de Wmo worden verlaagd
 • de gemeenten worden gestimuleerd publieke aanbestedingen te doen bij innovatieve organisaties die goede betaalbare ondersteuning bieden. Zo kun je zelf bepalen welke ondersteuning je aan wie uit handen geeft
 • mocht je niet meer thuis kunnen wonen, dan kun je in een verpleeghuis worden geplaatst. De kwaliteit van die zorg wordt flink aangepakt, want de overheid investeert 2,1 miljard extra

Voor iemand als Olga klinken deze vooruitzichten als muziek in de oren. Het zal de zorg voor haar man hopelijk behapbaarder, overzichtelijker en betaalbaarder maken met meer eigen regie en ruimte voor zichzelf.

"Soms gaat mijn zorg dan ook nog meer om de mantelzorger dan om de klant zelf"

Maarten is Dinstverlener en biedt mantelzorgers ondersteuning zodat zij wat meer tijd hebben voor zichzelf."Niet iedereen ziet zichzelf als mantelzorger, want sommige mensen vinden het vanzelfsprekend dat ze als moeder voor hun kind zorgen of als vrouw voor hun man. Maar mantelzorg is een zware belasting. Soms gaat mijn zorg dan ook nog meer om de mantelzorger dan om de klant zelf."

DSC08734_cc

Fijner langer thuis
Dinst biedt alle vormen van dagelijkse of wekelijkse ondersteuning, begeleiding en gezelschap in en rondom het huis. Zodat je fijner langer thuis kunt blijven wonen wanneer je ouder wordt. Jouw Dinstverlener is een vertrouwd gezicht met wie je samen boodschappen doet of kookt, het huishouden doet, naar het ziekenhuis gaat, wandelt of een kleine klus doet. Je bepaalt zelf wie jou wanneer komt ondersteunen en voor welke taken. Hierdoor heb je als familie meer tijd en ruimte voor leuke dingen en om van elkaar te genieten. Olga en vele andere mantelzorgers maken gebruik van onze ondersteuning. Meer informatie? Kijk op de website of neem contact via 085-2500821

Bron: Regeerakkoord 2017-2021 'Vertrouwen in de toekomst'


Reacties

Op de hoogte blijven?

Meld je hier aan en ontvang af en toe een e-mail met handige tips en advies over fijner langer thuiswonen. We versturen geen spam, houden je informatie prive en je kan je op elk moment weer afmelden.

Ontvang af en toe een handige update met tips en advies

Algemeen
Mantelzorg
Zorgprofessionals