De verdwenen generatiekloof?

De generatiekloof, een bekend thema in de maatschappelijk discussie. Vooral met alle snelle ontwikkelingen in de ‘sociale’ technologie. Maar is deze kloof tussen jong en oud er eigenlijk nog wel?

Zo schreef De Groene Amsterdammer onlangs dat deze generatiekloof er helemaal niet meer blijkt te zijn. Tenminste, volgens het Sociaal Cultureel Planbureau waren er steeds minder sociale tegenstellingen tussen jong en oud. Mensen denken nu eenmaal graag in zwart-wit tegenstellingen, maar jong en oud staan helemaal niet zo lijnrecht tegenover elkaar zoals in de eerste instantie beweerd wordt. Van kloof naar klik.

Kijk naar WeZorgen. Vier jonge mensen, generatie Einstein (om en nabij), die zich o.a. inzetten voor het welzijn van ouderen. Niet dat jonge mensen die zich inzetten voor ouderen de generatiekloof onmiddellijk doet verdwijnen, maar het is wel de samenwerking tussen jong en oud die zorgt voor de innovatieve kracht. Voor WeZorgen ligt de uitdaging in het wegnemen van de kloof tussen ouderen die op zoek zijn naar wat extra hulp en de weg vinden op het internet. Want nee, niet alle ouderen van tegenwoordig hebben een iPad in huis. Heel eerlijk: tegenstellingen mogen dan wel minder worden, van senioren die massaal gaan twitteren en facebooken anno jongeren 21ste eeuw, is nog geen sprake. Maar kunnen niet juist de jongste en de oudste generatie hier het meest van elkaar leren?